Články
zde najdete aktuality

Přečtěte si jako první, co je nového


Konfederace odborových organizací bezpečnostních sborů, narozdíl od jiných, nerezignovala na výkon BOZP. Ke zvýšení svých možností v kontrolní činnosti ve prospěch zaměstnanců a příslušníků uzavřela smlouvu s MPSV ČR o úhradě vzniklých nákladů.

Vážení přátelé,
s hlubokým zármutkem vám oznamuji, že dne 5. července 2019 navždy odešel ve věku nedožitých 52 let náš kolega, dlouholetý člen naší odborové organizace a kamarád plk. v.v. Ing. Vlastimil Červenka, MBA. Poslední rozloučení se uskuteční v pondělí dne 15. července 2019 v 11.00 hod. ve smuteční obřadní síni v Plasích.
ČEST JEHO PAMÁTCE !...

po dohodě s postiženým policistou, který je naším členem, jsem se rozhodl zveřejnit, níže uvedené, poděkování směrované pojišťovně ERGO, která pojišťuje od 1. 7. 2018 členy KOOBS, a tedy i členy naší odborové organizace OOBS při MŘ PČR Plzeň. Pojišťovna ERGO svým rozvážným rozhodnutím projevila, že lidskost a citlivost je možná i případě sporné...