Články
zde najdete aktuality

Přečtěte si jako první, co je nového


dne 19. 9. 2019 byla po dlouhém jednání uzavřena smlouva s poskytovatelem telekomunikačních služeb Bohemia Telekom s. r. o, která poskytuje své služby na síti T-mobile. Jedná se o neveřejnou nabídku, proto je nutné v případě zájmu kontaktovat předsedu své odborové organizace.

Konfederace odborových organizací bezpečnostních sborů, narozdíl od jiných, nerezignovala na výkon BOZP. Ke zvýšení svých možností v kontrolní činnosti ve prospěch zaměstnanců a příslušníků uzavřela smlouvu s MPSV ČR o úhradě vzniklých nákladů.

Vážení přátelé,
s hlubokým zármutkem vám oznamuji, že dne 5. července 2019 navždy odešel ve věku nedožitých 52 let náš kolega, dlouholetý člen naší odborové organizace a kamarád plk. v.v. Ing. Vlastimil Červenka, MBA. Poslední rozloučení se uskuteční v pondělí dne 15. července 2019 v 11.00 hod. ve smuteční obřadní síni v Plasích.
ČEST JEHO PAMÁTCE !...