Krajské OOBS Praha a Ústí nad Labem
IČ: 076 31 910, sídlo: Zeyvalova 548, 277 13   Kostelec nad Labem

Členská schůze

Je svolána členská schůze na čtvrtek dne 5.3.2020 v 15.45 hod. v zasedací místnosti místního oddělení Krakovská, Krakovská 11, Praha 1. Pozvánky byly zaslány do mailových schránek členů. V případě, že jste pozvánku neobdrželi, prosím oznamte toto na náš mail koobspraha@seznam.cz

KOOBS Praha a Ústí nad Labem (statutární orgán)

Kontakt: koobspraha@seznam.cz, telefon: 723 507 664

Předseda: Jan Felcman - kontaktní osoba pro Prahu

Místopředseda: Josef Kočárek - kontaktní osoba pro Ústí nad Labem a vězeňskou službu

Místopředsedkyně (výkon funkce pozastaven od 18.2.2020 14:30hod.): Luďka Abuzadarová - kontaktní osoba pro zasahování do nestrannosti OČTŘ

I odbory jdou dělat jinak - spolu silní

Milý kolego, drahá kolegyně. 

Pokud se chceš při své práci maximálně chránit a nemíníš kvůli tomu utrácet tisíce ročně, pak jsi tady správně. To co najdeš u nás za 130,-Kč měsíčně jinde nemají. Vše důležité o nás najdeš níže.

Pokud bys i přesto chtěl vědět víc, neváhej nás kontaktovat.

 Jan Felcman


Když se Vám nelíbí ranní porada

        Od Sboru národní bezpečnosti k PČR