BOZP - ochrana zdraví, prevence rizik, lepší pracovní podmínky

31.07.2019

Konfederace odborových organizací bezpečnostních sborů, narozdíl od jiných, nerezignovala na výkon BOZP. Ke zvýšení svých možností v kontrolní činnosti ve prospěch zaměstnanců a příslušníků uzavřela smlouvu s MPSV ČR o úhradě vzniklých nákladů.