Stanovy a členské schůze
Členská schůze se bude konat v pondělí dne 1.7.2019 v 07:30 hod. na Místním oddělení policie Krakovská, Krakovská 11, Praha 1. Členové budou s pozvánkou a obsahem schůze obesláni emaily.