Výbor naší odborové organizace
neúplné složení výboru ke dnešnímu dni

předseda Jan Felcman

Narozen 1987 v Plzni. Střední průmyslová škola dopravní, Vyšší odborná škola MV. Od r. 2007 u policie ČR - OHS a MOP. 

místopředseda Mgr. Josef Kočárek 

účetní Dana Bryksiová 

Střední odborná škola obchodní, 2007-2014 účetní v autobusové společnosti, 2014-2017 asistentka francouzsko-české společnosti na automobilové díly, 2018 doteď projektový manažer (a veřejné zakázky) teplárenské společnosti.

OSVČ pro účetnictví. 

 

specialista BOZP a požární ochrany Přemysl Jindra 

Ročník 1954. Od roku 1973 do roku 2005 příslušník HZS hl. m. Prahy od roku 1990 ve vedoucích funkcích v rámci státního požárního dozoru. Od září 2005 zaměstnanec Policejního prezídia ČR na úseku požární ochrany a později i BOZP.

Školní vzdělání: Gymnáziun Na Pražačce, Škola požární ochrany MV ČR, právnická fakulta MU v Brně a andragogika na VŠ JAK (dnes Universita Jana Ámose Komenského v Praze). Odborně způsobilá osoba v požární ochraně podle zák. č. 133/1985 Sb. a v prevenci rizik podle z. č. 309/2006 Sb.