Výbor naší odborové organizace
aktuální složení výboru ke dnešnímu dni

předseda Jan Felcman

Narozen 1987 v Plzni. Střední průmyslová škola dopravní, Vyšší odborná škola MV. Od r. 2007 u policie ČR - OHS a MOP. 

místopředseda Mgr. Josef Kočárek 

nar. 1961

1986 - 1991 - PKAZ s.p. Ústí nad Labem - samostatný odborný ekonom

1991 - nástup k PČR pozice - hlídkový útvar, obvodní oddělení, dopravní inspektorát

2005 - SKPV ÚO Ústí nad Labem pozice - komisař SKPV Ústí nad Labem - vyšetřovatel dopravních nehod

Vzdělání - SZTŠ Děčín

- VŠ : UJEP Ústí nad Labem - speciální pedagogika (Bc.)

- vychovatelství (Mgr.)

V NOS PČR činnost na úseku BOZP, dále šikana a bossing v policii ve spolupráci s kolegou Jiřím Pechem.

místopředsedkyně Luďka Abuzaradová

Policistkou od roku 1996 od počátku jako vyšetřovatelka hospodářské trestné činnosti, nyní na pozici vrchního komisaře krajského ředitelství hl. m. Prahy. Magisterský titul jsem získala studiem na pedagogické fakultě v Olomouci v roce 1998. Jsem vdaná, s manželem mám tři dcery. K odborové činnosti mě přivedla potřeba řešit postavení řadového policisty v systému Policie ČR.  

účetní Dana Bryksiová 

Střední odborná škola obchodní, 2007-2014 účetní v autobusové společnosti, 2014-2017 asistentka francouzsko-české společnosti na automobilové díly, 2018 doteď projektový manažer (a veřejné zakázky) teplárenské společnosti.

OSVČ pro účetnictví. 

 

specialista BOZP a požární ochrany Přemysl Jindra 

Ročník 1954. Od roku 1973 do roku 2005 příslušník HZS hl. m. Prahy od roku 1990 ve vedoucích funkcích v rámci státního požárního dozoru. Od září 2005 zaměstnanec Policejního prezídia ČR na úseku požární ochrany a později i BOZP.

Školní vzdělání: Gymnáziun Na Pražačce, Škola požární ochrany MV ČR, právnická fakulta MU v Brně a andragogika na VŠ JAK (dnes Universita Jana Ámose Komenského v Praze). Odborně způsobilá osoba v požární ochraně podle zák. č. 133/1985 Sb. a v prevenci rizik podle z. č. 309/2006 Sb.