Postup pro hlášení pojistné události

a zveřejněné dokumenty KOOBS

     Postup a formuláře pro hlášení pojistné události


při dopravní nehodě nebo jiné pojistné události, kterou byl poškozen majetek zaměstnavatele


1) máte pojištění odpovědnosti za škody způsobené zaměstnavateli a to konkrétně u SV pojišťovny, číslo pojistné smlouvy 4034344, při komunikaci s pojišťovnou pak ještě uvádíte své OEČ


2) Při prvotním vyčíslení nehody a nebo v případě, kdy škoda ještě nebyla vyčíslena, v ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPODEPISUJTE DOKUMENT, ve kterém se zavazujete uhradit vzniklou škodu. VZNIKLOU ŠKODU SI NECHTE VYČÍSLIT AŽ ŠKODNÍ KOMISÍ. Zamezíte tím situaci, kdy bude oprava provedena nehospodárně (je podepsán bianko souhlas pro jakoukoliv škodu bez omezení) a pojišťovna pak bude chtít nadnáklady uhradit po Vás. 

U záznamu o škodní události, který budete zpracovávat využijte tuto variantu. 3) O škodní události obratem vyrozumte SV pojišťovnu a to vyplnění následujícího formuláře a jeho odeslání na email: info@svpojistovna.cz

V případě odpovědnosti - přidat foto či záznam z nehody a učinit tak co nejdříve . Na základě tohoto oznámení pošle SV poj obratem číslo pojistné události.

V případě pracovní neschopnosti - přidat neschopenku ( pokud je), první lékařskou zprávu a do mailu napsat číslo svého účtu .

4) Je vaším právem si k jednání škodní komise vzít právní zastoupení, které máte u D.A.S. zdarma. Smyslem jednání škodní komise je určit rozsah Vašeho zavinění na škodě a přesné a podložené vyčíslení škody, která byla Vaším jednáním způsobena. 

Postup služebního funkcionáře, který by vyžadoval Váš podpis se souhlasem s úhradou škody, ať už bude jakákoliv, bez projednání škodní komisí, je nepřijatelný!!! Pokud na Vás i přes to bude vyvíjen jakýkoliv nátlak, neprodleně kontaktujte svoji odborovou organizaci.  


5) Pravomocné rozhodnutí škodní komise pak bude ze strany SV pojišťovny uhrazeno v plné výši. Postup pro hlášení pojistné události vzniklé pracovní neschopností

Po pročtení stále nevím jak řešit pojistnou událost. V daném případě kontaktujte našeho zástupce SV pojišťovny Eriku Jelinkovou 776 333 400.

Elektronická sbírka prováděcích předpisů KOOBS

Zde naleznete prováděcí předpisy vydané prezidiem KOOBS