OOBS Plzeň venkov

IČ 228 95 973, sídlo: Anglické nábřeží 1778/7, 301 00 Plzeň, kancelář: Klatovská 56, vchod z Hřímalého ul. 

Odborová organizace bezpečnostních sborů Plzeň - venkov, kontakty:

předseda výboru
Pech Jiří, tel: 607 138 084, email: echji@seznam.cz

místopředseda (zastupuje předsedu v době nepřítomnosti): Ing. Podhorec Ladislav, tel: 606651879 

odkaz na intranetové stránky (přístup ze služebních PC): https://krpp.pcr.cz/oobs/

Bližší informace naleznete na intranetovém odkazu, nebo přímo u předsedy.