Odborová organizace odpovědných zaměstnanců státu z. s.

IČ: 08258295, sídlo: Lípová 237, 691 43 Hlohovec, spisová značka L 26043 vedená u KS v Brně, předseda: Milan Večeřa, email: ooozs237@gmail.com, datová schránka: ID: ggh8nu3, účet: 2501653447/2010

Odborová organizace, je neziskovou organizací, která hájí práva svých členů - vás zaměstnanců.

Bez ohledu na případné tlaky jak zaměstnavatele, tak politické a lobbystické, se usilovně snažíme o prosazení lepších práv zaměstnanců. Preferujeme sociální dialog k jejich zastání, podpoře a dosažení spravedlnosti.

Jsme členem Konfederace odborových organizací bezpečnostních sborů, můžeme využívat benefitů, které má konfederace nasmlouvány. Tyto najdete na stránkách www.koobs.cz.

V současnosti splňujeme podmínky odborové organizace, působící ve Finanční správě, Českých drahách a.s. a máme dveře otevřené pro další kolegy. 

Členství v naší organizaci je individuální, anonymní a není třeba se k ní hlásit. Postačí oslovit předsednictvo s problémem, který pomůžeme řešit.

Našimi členy se mohou stát i ti, kteří nechtějí být členy žádné odborové organizace v místě svého působiště. Strach z represí ze strany zaměstnavatelů, je nejčastější příčinou obav ze vstupu do odborové organizace. Zaměstnavatel nesmí vyžadovat od zaměstnance informace o členství v odborové organizaci.