JOOBS - Jablonecká odborová organizace bezpečnostních sborů

IČ 08942994, sídlo: 28. října 10 Jablonec nad Nisou 466 01

Jablonecká odborová organizace bezpečnostních sborů, kontakty:

předseda Aleš Stránský, tel: 724 006 002, 

email: ales.stransky@pcr.cz, aldas@seznam.cz 


Dopis předsedy JOOBS zájemcům VS ČR, 

ale samozřejmě i ostatním

Určeno pro případné členy Jablonecké odborové organizace bezpečnostních sborů zkr. "JOOBS", která je sdružena v KOOBS.

Úvodem, mého psaní sděluji, že nabídka členství je absolutně dobrovolná a JOOBS jsme založili, zejména proto, že jsme nesouhlasili s neúčelným a nehospodárným plýtváním finančních prostředků v NOS PČR. Členové NOS buď vědí, nebo nechtějí vědět a neřeší.

JOOBS ( předseda) dlouhodobě prosazuji a i nadále budu prosazovat tyto tři pilíře, které jsou zcela zásadní pro sociální a ekonomické jistoty členů odborové organizace:

1. Právní ochrana cestou DAS

Uzavřená smlouva cestou KOOBS vztahující se na členy, členem jsou samostatné odborové organizace.

Právní ochrana ve formě úhrady nákladů na právní zastoupení a úhrady nákladů na

zpracování znaleckých posudků až do výše 500.000 Kč na jeden případ a právní poradenství v oblasti při podezření či obvinění ze spáchání trestných činů, přestupků, disciplinárních, kárných a jiných správních deliktů v souvislosti se služebním / pracovním poměrem.

Právní poradenství s limitem 5.000 Kč na jeden případ ve věcech:

• služebního poměru - poradenství ve sporech ohledně výkonu služby, odměňování,

služebního postupu atp.,

• náhrady újmy vůči zaměstnavateli - poradenství ohledně vymáhání odškodnění za pracovní úraz či nemoc z povolání atp.,

• obrany proti nárokům zaměstnavatele na náhradu újmy - poradenství při nařčení zaměstnavatele za poškození služebního vybavení, poradenství při vymáhání újmy za škodu ze strany zaměstnavatele atp.,

• sporů s pojišťovnami ohledně událostí souvisejících se služebním poměrem - poradenství ve sporech s pojišťovnou ohledně plnění z odpovědnostního pojištění, poradenství ve sporech s pojišťovnou ohledně plnění z úrazového pojištění atp.

DAS je pojišťovna, takže pokud příslušník, či o.z. dojde k závěru, že mu byl ze strany zaměstnavatele předpkl. PČR, VS ČR, HZS ČR, CS ČR, ÚZIS atd. odepřen nějaký nárok, musí zaevidovat pojistnou událost a pak DAS bude řešit tvz. jako škodnou událost a hradit příslušné náklady. To je pro mě, jako pro statutární orgán zásadní, že náš člen bude mít právní zastoupení, že ho to nezruinuje a má zvýšenou šanci při řešení.

2. Pojištění odpovědnosti vůči zaměstnavateli - tvz. Pojistka na blbost

Široký rozsah pojistné ochrany s limitem pojistného plnění 300.000 Kč

Pojištěna je i ztráta svěřených věcí s limitem pojistného plnění ve výši 30.000 Kč

Poskytujeme cestou ERGO, zaměstnavatel může požadovat náhradu za způsobenou škodu, až do výše 4,5 násobku platu. Pokud budu brát průměrný plat př. 40.000,- Kč hrubého a rozstřelím auto př. VW Crafter ( eskortní vozidlo) za 1.5 milionu může VS ČR požadovat max.180.000,-Kč. Náš pojištěný člen zaplatí 1.000,-kč spoluúčast. To je pro mě jako pro statuární orgán zásadní, že náš člen má finanční krytí od ERGO, že ho to nezruinuje.

3. Pojištění nemoci, PN, úrazu z důvodů výpadku služebního příjmu, resp. platu u o.z.

Pracovní neschopnost v důsledku nemoci nebo úrazu (mimo úrazy pracovní)

250 Kč*/den *Karenční doba pro případ úrazu a nemoci je 31 dní.

JOOBS: JE TO SOCIÁLNÍ JISTOTA PŘI DLOUHODOBÉM VÝPADKU SLUŽEBNÍHO/ PRACOVNÍHO PŘÍJMU. Př. mimo pracovní úraz ( kotník,loket zlomenina aj.) budu na PN dva měsíce ERGO mě odškodní 30 x 250,-Kč což činí 7500,-Kč a dorovná mu to ztrátu sníženého příjmu.

Nejedná se o úrazovou pojistku - tu nechť si hradí každý sám individuálně.

A to za 200,-Kč čl. příspěvku měsíčně pro příslušníka a 150,-Kč pro obč..z.

Pojistka stojí JOOBS 1.600,-Kč á rok člena. Příslušník bezpečnostního sboru, odvede na členských příspěvcích 2.400,-Kč a o.z. 1.800,-Kč. O tuto částku si sníží základ daně. JOOBS si dala za cíl, že se nebude členský příspěvek zvyšovat, pokud nebudou výrazně zdražovat pojistné produkty.

Tyto zcela zásadní pilíře (jistoty) je třeba ze strany předsedy (výboru) neustále vylepšovat. Další benefity, zejména MT, které beru jako tvz. 4. pilíř, je pak na každém jednotlivci, zda využije, či nikoliv a v jaké míře. Pokud se odborová organizace zaměří na různé slevomaty, slevy, různé marketingové nabídky od toho, či onoho subjektu, položím si otázku a odpovězte si každý sám, kdy se její představitelé věnují hlavním úkolů odborové organizace? § 197, 198, 199, 200 z.č. 361/2003 Sb., jednání na ministerstvech, PP, GŘ, vyjednávání finančních nároků atd. A to zcela odhlédnu od výše členských příspěvků, ale neodhlédnu od jejich účelného a smysluplného využití.

Na jednání republikového výboru /2017-2019/ ( NOS PČR) jsem, vždy hlasoval pro návrhy, které měly smysl a význam pro zlepšení podmínek k výkonu služby, práce. Po více, jak dvou letech mě nebaví sedět na dvoudenním jednání a neustále projednávat benefity, ať toho či onoho operátora, řešit přechod na tvz. společnost s.r.o., která je založena na distribuci reklam, reklamních nabídek, slev. Ptejte se proč? Pokud vás bude alespoň deset vás každém zařízení - oznámím služebnímu funkcionáři působení JOOBS a můžete být, pokud bude zájem ve výboru JOOBS.

Všem případným členům a příslušníkům Vězeňské služby ČR přeji příjemné prožití nastávajících vánočních a svátečních dní, mnoho zdraví a úspěchů v roce 2021.

Jablonec nad Nisou

Aleš Stránský,v.r.

Předseda

aldas@seznam.cz

724 006 002

odkaz na intranetové stránky (přístup ze služebních PC): https://l-portal.pcr.cz/odbory/joobs/SitePages/DomovskaStranka.aspx

Bližší informace naleznete na intranetovém odkazu, nebo přímo u předsedy.