OOBS při MŘ PČR Plzeň

IČ 687 85 682, sídlo: Klatovská třída 45/45, 301 00 Plzeň, kancelář: Klatovská 56, vchod z Hřímalého ul. Úřední hodiny: každá středa 09.00 - 12.00 hod., tel. 974325621, mobil 739534595 

Zde najdete soubory a informace od vedení OOBS při MŘ PČR Plzeň

Kontaktní informace : webová stránka: https://www.oobsmrplzen.cz

                                                     email: oobsmrplzen@seznam.cz

Prezentace OOBS při MŘ PČR Plzeň

Základní informace - úvodník

Odborová organizace bezpečnostních sborů při Městském ředitelství Policie ČR Plzeň

( dále jen OOBSMŘ ) je registrována od 1. ledna 2018 jako samostatná odborová organizace se sídlem Plzeň, Klatovská 45, PSČ 306 11 a IČ 68785682 a je právnickou osobou.

Původně byla založena v roce 1993, kdy se stala součástí t.č. ještě Nezávislého odborového svazu Policie ČR ( dle jen NOS PČR ), v současné době tento název není tak úplně přesný, protože NOS PČR již není svazem. Po pětadvaceti letech naši organizaci a nejen ji, ale i dalších 130 základních organizací NOS PČR, Spolkový rejstřík na základě nečinnosti předsedy NOS PČR zapsal jako samostatnou a na nikom závislou odborovou organizaci.

OOBSMŘ je zapsána u Krajského soudu v Plzni pod značkou L 8944, a pro svou činnost má u FIO banky vedený účet 2901530059/2010 pro členy a účet 2101530042/2010 pro veterány.

OOBSMŘ sdružuje na základě dobrovolnosti příslušníky a zaměstnance všech bezpečnostních sborů a zaměstnance Ministerstva vnitra ČR. Působí hlavně na území města Plzně a Plzeňského kraje, ale je otevřená i pro ostatní kraje. Má členy v Plzeňském kraji, Středočeském, Ústeckém, Jihočeském, Jihomoravském i přímo v hlavním městě Praze a v celorepublikových útvarech. Dále sdružuje i bývalé policisty a zaměstnance uvedených složek - veterány, kteří byli v pracovním nebo služebním poměru minimálně 10 let.

OOBSMŘ je členem Konfederace odborových organizací bezpečnostních sborů, která má statut svazu a působí po celé republice.

OOBSMŘ prosazuje zájmy svých členů, ale i potažmo ostatních policistů a zaměstnanců. Snaží se o zlepšení pracovních podmínek, patových podmínek, sociálního zabezpečení, vztahů na pracovišti. Má svého inspektora BOZP, který se se svým pomocníkem vykonávají dohled nad výkonem bezpečnosti práce. Naše činnost je v souladu se stanovami a při dodržování právního řádu České republiky. Členům naší organizace též poskytujeme řadu benefitů, kdy zásadní je poskytování bezplatného pojištění na škody způsobené zaměstnavateli, finanční zajištění v případě pracovní neschopnosti u pojišťovny ERGO, bezplatné pojištění právní ochrany u DAS a řadu dalších včetně levnějšího volání, příspěvky pro děti členů na dětské tábory ve výši až 1000,-Kč, příspěvky na rodinné vstupné do ZOO až do výše 500,-Kč či příspěvek na kulturní a sportovní akce ve výši až 300,-Kč.

Vstup do OOBSMŘ je snadný. Stačí si přečíst stanovy organizace a v případě souhlasu s nimi vyplnit žádost o přijetí a souhlas s odvodem příspěvku organizaci. Oba tiskopisy jsou v oblasti DOKUMENTY na webu naší odborové organizace.

Příspěvek pro policistu je 250,- Kč/měsíc a pro zaměstnance je 150,- Kč/měsíc. Veterán zaplatí 300,- Kč za kalendářní rok.

Datem vstupu je člen pojištěn u pojišťovny ERGO plus a pojišťovny DAS. Informace jsou v oblasti BENEFITY. Každý člen též může využít levnější volání a data v rámci naší RS s operátorem Vodafone a operátorem Bohemia Telekom, který své služby aplikuje na síti T-mobile.

Oprávnění odborové organizace upravují §§ 197 - 200 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

Výbor OOBS při MŘ PČR Plzeň