OOBS Klatovy

IČO: 07444885

Kontakt:

předseda Mgr. Juraj Kodyš, 

email: oobs.kt@seznam.cz, juraj.kodys@pcr.cz

tel: 974 334 346, 606 881 499   

Bližší informace o nás 

získáš u předsedy.