NOO Liberec

IČ 70693986, sídlo: Pastýřská 375/3, 460 010, Liberec 1

Nezávislá odborová organizace Policie ČR Liberec kontakty:

předseda Bc. Václav Záhora, tel: 974 466 516, 702 238 993, email: vaclav.zahora@pcr.cz

odkaz na intranetové stránky (přístup ze služebních PC): https://l-portal.pcr.cz/odbory/noolb/SitePages/DomovskaStranka.aspx

NOO Liberec je členem KOOBS od 1. dubna 2019.