NOO Liberec

IČ 70693986, sídlo: Pastýřská 375/3, 460 010, Liberec 1

Nezávislá odborová organizace Policie ČR Liberec kontakty:

předseda Bc. Jiří Zavoral, tel: 974 461 351, 725 828 924

email: jiri.zavoral@pcr.cz

odkaz na intranetové stránky (přístup ze služebních PC): https://l-portal.pcr.cz/odbory/noolb/SitePages/DomovskaStranka.aspx

NOO Liberec je členem KOOBS od 1. dubna 2019.

Bližší informace naleznete na intranetovém odkazu, nebo přímo u předsedy.