Novinky a články

Dne 7. března 2024 proběhla schůzka zástupců odborových organizací působících v bezpečnostních sborech s pracovníky Ministerstva vnitra České republiky, kteří měli na starosti přípravu novelizace zákona č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (dále jen zákona), prostřednictvím videokonference se schůzky zúčastnil i...

Dne 1. března 2024 se uskutečnilo jednání mezi KOOBS a náměstkem policejního prezidenta pro ekonomiku brig. gen. PhDr. Jaromírem Bishofem. Jednání svolal brig. gen. Bishof za účelem zlepšení komunikace a spolupráce mezi KOOBS a vedením policie. Za KOOBS se jednání účastnil prezident KOOBS Ing. Alexander Burda. Jednání bylo pracovní a věcné. Pan...

V rámci nabízených tarifů Bohemia Telekom, byla ze strany Tmobile dnešního dne rozeslána informace o končící smlouvě. Tato informace je nepřesná a jedná se o velmi nevybíravý postup Tmobile poté, co byl ze strany Bohemia Telekom vznesen požadavek na úpravu (snížení) cen.

Vládní "úspory". Policie udělá ze sekretářek a řidičů za měsíc policisty. Loni byla ještě sekretářkou, která měla na starosti personalistiku a vařila kávu. Teď je z ní policistka s hodností kapitána, služební zbraní a mnohem vyšším platem. Za pouhý měsíc. Podobné je to u dalších 150 lidí, kteří u policie dělali referenty, účetní, řidiče a IT...

Dopisem ze dne 8.1.2024 jsme pozvali předsedy NOS PČR, UBS, OSOO a PRO LIBERTATE ke společnému jednání, na kterém jsme chtěli projednat společný postup odborových organizací působících u Policie ČR, při jednáních s vedením Policie ČR a MV ČR, s ohledem na události z počátku roku 2024.

Vážený pane předsedo, vzhledem k aktuální situaci v Policii ČR je nezbytné, aby odborové organizace působící u Policie ČR začaly neprodleně vzájemně spolupracovat a shodly se na jednotném postupu, proto vás zvu na společné jednání dne 15. 1. 2024 v 10.00 hod. v zasedací místnosti na Místním oddělení, Krakovská 11, Praha 1 a žádám o potvrzení účasti...

Dne 9.1.2024 proběhlo společné jednání ve věci zřízení příspěvkové organizace Zdravotnická zařízení Ministerstva spravedlnosti, kterého se na jedná straně zúčastnil genmjr.. Simon Michalidis, MBA generální ředitel VS ČR, JUDr. Jeroným Tejc a Ing. Jaroslav Myšička, MBA náměstci generálního ředitele, MUDr. Ondřej Felix, ředitel příspěvkové organizace...

Dne 4.1.2024 na policejním prezidiu proběhlo jednání o FKSP pro rok 2024. Jednalo se o situaci, kterou nelze nazvat jinak než tristní. Příjem fondu se snížil o polovinu (ze 2 procent na 1) a z toho jednoho procenta je ještě určena povinnost polovinu vynakládat na různá důchodová připojištění. Takže otázka zněla, jak poplatit vše ostatní z 0,5...