Novinky

Dne 1.1.2022 vstoupila v platnost Kolektivní smlouva a kolektivní dohoda uzavřena na roky 2022 a 2023, kterou uzavřelo mezi Generální ředitelství cel s odborovými organizacemi působícími v Celní správě České republiky. Konfederaci odborových organizací bezpečnostních sborů při jednání zastupovala členská odborová organizace Nezávislá odborová...

Zajímavý článek pojednávající o problematice nemoci Covid 19, jako nemoci z povolání. Celé znění článku v přiloženém PDF.

Dne 21.5.2021 se zástupce Konfederace odborových organizací bezpečnostních sborů, spolu se zástupci dalších odborových organizacích působících u Policie České republiky, zúčastnil jednání s vedením policie zastoupené policejním prezidentem, náměstkem policejního prezidenta pro ekonomiku, ředitelem kanceláře policejního prezidenta, vedoucí...