Novinky

a  články

V těchto dnech prezident KOOBS vstoupil do jednání s advokátní kanceláří Široký Zrzavecký, která se zaměřuje na vymáhání proplacení přestávek policistů ve službě (i zpětně). Více o tomto projektu naleznete na:

V souladu s rozhodnutím orgánů Konfederace odborových organizací bezpečnostních sborů bylo včerejšího dne oficiálně zahájeno jednání s Asociací samostatných odborů o spolupráci. Součástí jednání bude též projednání vzájemných stanovisek, podmínek i možností vzájemné spolupráce i podmínek a možností případného budoucího členství Konfederace...

Dne 4.11.2020 proběhla řádná členský schůze konfederace odborových organizací bezpečnostních sborů, která vyjma změn ve vedení organizace přijala i nové stanovy KOOBS a to s účinností od 4.11.2020. Plné znění přijatých stanov naleznete i zde.

Dne 3.9.2020 jsme společně s primátorem Liberce a zástupcem KŘPL na tiskové konferenci představili projekt vybudování "Sadu JUDr. Karla Jaroše" s památníkem příslušníkům bezpečnostních sboru. Teprve ráno jsme dostali hrubý rozpočet, který dosahoval částky přesahující 2 mil. korun + dle vyjádření autora bude vlastní památník stát cca 500000 Kč,...

dne 19. 9. 2019 byla po dlouhém jednání uzavřena smlouva s poskytovatelem telekomunikačních služeb Bohemia Telekom s. r. o, která poskytuje své služby na síti T-mobile. Jedná se o neveřejnou nabídku, proto je nutné v případě zájmu kontaktovat předsedu své odborové organizace.

Vážení přátelé,
s hlubokým zármutkem vám oznamuji, že dne 5. července 2019 navždy odešel ve věku nedožitých 52 let náš kolega, dlouholetý člen naší odborové organizace a kamarád plk. v.v. Ing. Vlastimil Červenka, MBA. Poslední rozloučení se uskuteční v pondělí dne 15. července 2019 v 11.00 hod. ve smuteční obřadní síni v Plasích.
ČEST JEHO PAMÁTCE !...

po dohodě s postiženým policistou, který je naším členem, jsem se rozhodl zveřejnit, níže uvedené, poděkování směrované pojišťovně ERGO, která pojišťuje od 1. 7. 2018 členy KOOBS, a tedy i členy naší odborové organizace OOBS při MŘ PČR Plzeň. Pojišťovna ERGO svým rozvážným rozhodnutím projevila, že lidskost a citlivost je možná i případě sporné...