Novinky

Dne 11.1.2023 se uskutečnilo druhé jednání s policejním prezidentem a zástupci KOOBS. Ze strany policejního prezidenta byly zrekapitulovány události, které se policie za poslední půl rok dotkly, a poté se již přešlo na samotná témata.

V souladu se svobodným přístupem k informacím, jsme obdrželi detaily k instalaci výstavy Putina v pytli na budově Ministerstva vnitra, které tak doplnily oficiální informace proběhlé v médiích. Konečná cena za výrobu, instalaci a deinstalaci (sundání) je 73.326,-Kč, kdy tímto výtvorem byl jistě uštědřen tvrdý políček představiteli komunismu v Rusku...

K 28. říjnu 2022 se mění název společnosti ERGO pojišťovna a.s. na SV pojišťovna, a.s.
Pro obchodní partnery ani pro klienty se nic nemění. Nadále zůstávají v platnosti všechny uzavřené smlouvy. Nové jméno vyjadřuje příslušnost k silnému koncernu a potvrzuje stabilní pozici na českém trhu.

Dne 10.8.2022 se sešli zástupci KOOBS s policejním prezidentem genmjr. Mgr. Martinem Vondráškem a jeho zástupci. Jednání bylo zahájeno prezentací činnosti policejního prezidenta/prezidia, které obsahově kopírovalo všechny podstatné informace sdělené novou interní komunikací k policistům. Ačkoliv se tedy nejednalo o nové informace i tak si zástupci...

Dne 1.1.2022 vstoupila v platnost Kolektivní smlouva a kolektivní dohoda uzavřena na roky 2022 a 2023, kterou uzavřelo mezi Generální ředitelství cel s odborovými organizacemi působícími v Celní správě České republiky. Konfederaci odborových organizací bezpečnostních sborů při jednání zastupovala členská odborová organizace Nezávislá odborová...

Zajímavý článek pojednávající o problematice nemoci Covid 19, jako nemoci z povolání. Celé znění článku v přiloženém PDF.