OOBS Plzeň-město (náhrada přímého členství)

IČ 070 57 971, sídlo: Vrbice u Bezdružic č. ev. 3 349 53 Lestkov, kancelář a kontaktní adresa: Plzeň,                     Klatovská 56, vchod z Hřímalého ul.. Úřední hodiny: každá středa 09.00 - 12.00 hod.,                                 tel. 974325621,   mobil 739534595

Zde najdete soubory a informace od vedení OOBS při Plzeň - město

Kontaktní informace :  email: oobsplzen@seznam.cz

Odborová organizace bezpečnostních sborů Plzeň - město byla zřízena pro členy, kteří nechtějí být členy žádné odborové organizace v místě svého působiště a jejich hlavním zájmem je zajištění ochrany cestou pojištění na škody způsobené zaměstnavateli, pojištění pro případ nemoci a pojištění právní ochrany, případně využití výhodných služeb mobilních operátorů. Jelikož přímé členství v KOOBS není právně možné a členy mohou být pouze právnické osoby, bylo zvoleno jako jediný právně možný způsob, jakési náhrady přímého členství, založení této velmi otevřené odborové organizace. Členský příspěvek je naprosto minimální a činí 20,-Kč za každé započaté čtvrtletí. Pokud však člen požaduje pojištění v plném rozsahu musí si jej čtvrtletně hradit cestou OOBS Plzeň - město. Další informace je možné získat na výše uvedeném emailu.