2. jednání s policejním prezidentem

12.01.2023

Dne 11.1.2023 se uskutečnilo druhé jednání s policejním prezidentem a zástupci KOOBS. Ze strany policejního prezidenta byly zrekapitulovány události, které se policie za poslední půl rok dotkly, a poté se již přešlo na samotná témata.

Faktické rozdíly mezi nadprůměrně výkonnými a zcela nevýkonnými policisty

Policejní prezident ubezpečil, že se podařilo navýšit platové prostředky v rámci stabilizace policie, včetně stabilizačního příspěvku pro policisty s odslouženými lety 15+, včetně osobních ohodnoceních, kdy jednotlivé kraje mají k dispozici finanční prostředky na osobní ohodnocení v průměru 3.000,-Kč. Následně byl proveden rozbor skladby příjmu příslušníka, který kromě základního tarifu obsahuje rizikový příplatek (plošný), stabilizační příplatek (plošný) a osobní příplatek (s rozdílem v řádech stokorun). Za situace, kdy se platy policistů od roku 2012 téměř zdvojnásobily, pak dosahuje roční souhrn odměn např. jen 1-2 % přilepšení k platu, což je neznatelný rozdíl oproti "černým pasažérům", na jejichž práci musí zpravidla pracovat jiní a kteří zpravidla plní absolutní minimum svých pracovních povinností. To je věc, kterou náměstek policejního prezidenta pro SKPV potvrdil, ale vedení policie se při zvažování stabilizace a finanční motivace sboru, rozhodlo jít cestou kvantity před kvalitou. Pokud máte pocit, že Vaše práce není u policie doceněna, popř. že jste jenom jedno z mnoha anonymních čísel u policie, je třeba uvědomit si, že i nepracovití a líní kolegové mají své hypotéky a problémy a je na místě být s nimi solidární. Nebo ne?

Uniformy - čas na doplnění, včetně kraťasů

Pro kolegy sloužící na úseku vnější služby byl přednesen dvojí požadavek na doplnění stávajících uniforem. Předně to bylo upozornění, že současná uniforma byla koncipována jako univerzální, ale pro policistu venku na ulici. Kapsáče třeba na bloky, tričko s límečkem, tedy kompromis mezi pohodlím (i když s ohledem na použitý materiál tedy nevíme), kdy se ale vůbec nezohlednilo to, že policisté v uniformě rozhodně netráví čas jen venku na ulici, ale jsou i v kancelářích, kde vedou trestní řízení, přestupková řízení a jiné agendy, jsou na stálých službách při příjmu oznámení a že by si zasloužili i nějakou reprezentativnější uniformu, než je jen "univerzální policista tričko-kapsáče".

V druhé části pak byly zmíněny klimatické změny, které jsou již nepopíratelné. V roce 2022 bylo zaznamenáno 37 dní, kdy teplota překročila 30 °C a dokonce 90 dní, kdy teplota vystoupala nad 25°C a požadavek na dlouhé černé kalhoty i v takových teplotách, je spíše dozvuk 90tých let, než racionální argument pro pohodlí policistů. Zástupci KOOBS byla předložená přesvědčivá ekonomická analýza, která ukazuje, že doplněním výstrojových součástek o kraťasy, by bylo možné ušetřit na klimatizování míst (policisté dlouhé kalhoty kompenzují naplno jedoucími klimatizacemi), tak že by se klimatizovalo úsporněji. Prvotní odhady na vzniklou úsporu jsou v řádech desítek miliónů korun.

Oba návrhy budou předloženy výstrojové komisi.

Papírování

Od poslední schůzky s PP se zástupci KOOBS věnovali analýze problémů s administrativou (tato písemně vyhotovena a předložena), která je neúměrná pro hlavní pracovní náplň policistů a to je chytání a usvědčování pachatelů. Přítomna byla vedoucí Archivu, kdy sama policie, její spisová služba a s tím související ETŘ je takový spletenec několika různých linií a oddělení, které se dílčím způsobem podílejí na výsledném stavu. PP si hodně slibuje od generálního manažera ETŘ, který nově vznikl a který by měl centralizovat činnosti jednotlivých úderných skupin, které do ETŘ, v rámci náplně svých různorodých pracovních činností, zasahují. Na schůzce jsme byli ubezpečeni, že v následujících měsících dojde k několika upgrade, které by měly přinést méně práce při papírování. Je tedy fér dát nějaký přiměřený čas, do příští schůzky a počkat, zda se opravdu začnou projevovat nějaké pozitivní změny. Se spisovou službou pak souvisí i povinnost slučovat spisy se shodnými atributy. Je to relativně nový trend z USKPV, kdy se slučuje vše, co by mohlo vést k jednomu pachateli. Tento postup jsme na schůzce odmítli jako zcela nesmyslný, kdy se ideová linie (až jednou pachatele chytíme, tak mu sdělíme všechny skutky), zcela odtrhla od praxe, kde nějaký chudák policista, který dostal černého Petra, slučuje spisy do šuplíku, aby se třeba možná a kdo ví jestli, mohli v budoucnu použít. Tento postup byl hrubě odmítnut, byla provedena drobná exkurze do časové náročnosti sloučení spisů (jejich sloučení a zejména srovnání v ETŘ) a jasně konstatováno, že policie nemá dost lidí na to, aby si mohla dovolit dělat nějakou činnost do šuplíku, pro strýčka příhodu, kdy třeba možná v budoucnu bude chycen pachatel. K tomu slouží analytická oddělení a IS Amos, aby pak případně spisy sloučeny byly, ale až v okamžiku, kdy bude pachatel chycen. Ačkoliv se tato problematika týká menšího okruhu policistů, kteří pak musí tyto spisy slučovat, jedná se o opravdu nebezpečnou praxi, kdy se ideové názory vedení policie, násilím protlačují i přes zřejmou nesmyslnost takého postupu.

Kolektivní dohoda

Ačkoliv zástupci KOOBS opakovaně deklarovali nerovný přístup vedení policie k naší organizaci a absenci KOOBS na kolektivní dohodě, vedení policie je se současným stavem spokojeno a nemá v úmyslu jakkoliv odblokovat bojkot zbylých odborových organizací (NOS PČR a UBS) k přibrání dalšího účastníka kolektivní dohody. KOOBS po analýze svých dalších možností plynoucích z tohoto stanoviska, ještě neřekl poslední slovo.

K další schůzce by mělo dojít v polovině roku.

KOOBS - vždy na Vaší straně