Další zahájené jednání, tentokrát s generálním ředitelství cel

21.01.2021

Dne 20. ledna 2020 se sešli zástupci Konfederace odborových organizací bezpečnostních sborů a NOO PČR Liberec

se zástupci Generálního ředitelství cel a vedením Celního úřadu pro Liberecký kraj. Cílem jednání bylo nastavení komunikace mezi odborovou organizací a bezpečnostním sborem. Jednání proběhla velmi korektně a vstřícně. Věříme, že vzájemná budoucí spolupráce bude ku prospěchu obou stran. Jeden by si až povzdechl proč jeden bezpečnostní sbor spolupracuje normálně se všemi odborovými organizacemi a vedení jiného dělá tři roky obstrukce a porušuje zákon.