Dopis předsedům odborových organizací

10.01.2024

Vážený pane předsedo, vzhledem k aktuální situaci v Policii ČR je nezbytné, aby odborové organizace působící u Policie ČR začaly neprodleně vzájemně spolupracovat a shodly se na jednotném postupu, proto vás zvu na společné jednání dne 15. 1. 2024 v 10.00 hod. v zasedací místnosti na Místním oddělení, Krakovská 11,  Praha 1 a žádám o potvrzení účasti na email info@koobs.cz


S pozdravem 

Ing. Alexander Burda 

prezident KOOBS, z.s. 


Bc. Tomáš Machovič předseda Předsednictva NOS PČR 

Mgr. Aleš Lehký předseda UBS 

Bc. Pavel Bednář předseda OS SOO 

JUDr. Tomáš Nielsen předseda PRO LIBERTATE odborová organizace