Jednání KOOBS s ministrem vnitra

05.11.2023

V pondělí 6.11.2023 v 14:00 hod. proběhne jednání s ministrem vnitra, kterého se za KOOBS zúčastní viceprezident Bc. J. Zavoral a organizační tajemník Bc. Stránský.

Projednávaná témata:

- kolektivní (ne)vyjednávání v Policii ČR,

- zrušení výjimky ze zdanění výsluh vojáků a příslušníků bezpečnostních sborů (novela zákona č. 586/1992 Sb.) viz senátní tisk č. 161/2023

- snížení příspěvku FKSP na 1% zhoršení přístupu k benefitům zaměstnanců a příslušníků bezpečnostních sborů

- propouštění zaměstnanců bezpečnostních sborů a nezvyšování příjmů zaměstnanců a příslušníků bezpečnostních sborů

o výsledku jednání budeme informovat.