Jednání KOOBS s policejním prezidentem

11.08.2022

Dne 10.8.2022 se sešli zástupci KOOBS s policejním prezidentem genmjr. Mgr. Martinem Vondráškem a jeho zástupci. Jednání bylo zahájeno prezentací činnosti policejního prezidenta/prezidia, které obsahově kopírovalo všechny podstatné informace sdělené novou interní komunikací k policistům. Ačkoliv se tedy nejednalo o nové informace i tak si zástupci KOOBS odnesli kvalitní 3D zážitek z pana policejního prezidenta, místo předchozích 2D zážitků z interních videí.

Následně bylo otevřeno téma stabilizace sboru, ve kterém bylo KOOBSem navrženo první (pilotní) téma společné spolupráce a to "zkrocení" spisové služby tak, aby mohlo být odstraněno např. ověřování listin, elektronické přepisování spisů za několik let zpětně pro účely skartace, psaní elektronických pokynů po ukončení spisu a jiné nešvary, které u naší práce postrádají jakoukoliv logiku a o jejich užitečnosti se dá diskutovat. Toto otevřené téma k řešení za účasti PP a odborníků z KOOBS, snad v následujících měsících přinese běžnému uživateli ETŘ první vlaštovky změny k lepšímu. V rámci probírané tématiky stabilizace sboru bylo také okrajově zmíněno téma finanční motivace policistů a zaměstnanců, které se řeší pouze plošným přidáváním a nezřídka tak vytváří prostředí, ve kterém se lenost a nekolegialita vyplácí. Zástupci KOOBS také zmínili rozporuplné pocity z veřejného vyjádření policejního prezidenta k zákroku v Borovanech.


Při jednání zástupci KOOBS otevřeli i téma kolektivní dohody KOOBS s PČR, o kterou se již několik let usiluje. Ze strany KOOBS byla navržena možná řešení, která by vedla k uzavření této kapitoly. KOOBS se domnívá, že spolupráce odborů a PP, je ze své podstaty výhodná jak pro PP, tak pro příslušníky, kdy lidský potenciál našeho bezpečnostního sboru nelze nahradit žádnými technologiemi ani metodikami. Problémy v policii nelze redukovat na "málo lidí" a "málo peněz", jak je nejčastěji slyšet u ostatních odborových organizací. Je potřeba řešit i dennodenní problémy a překážky pro skutečnou práci policisty, kterých je samozřejmě mnohem víc.


Závěrem jednání byla deklarována snaha obou stran o rozvoj další spolupráce a chuť k dalšímu kolu jednání, které by mělo proběhnout již na podzim.