Jednání o FKSP policejního prezidia pro rok 2024

05.01.2024

Dne 4.1.2024 na policejním prezidiu proběhlo jednání o FKSP pro rok 2024. Jednalo se o situaci, kterou nelze nazvat jinak než tristní. Příjem fondu se snížil o polovinu (ze 2 procent na 1) a z toho jednoho procenta je ještě určena povinnost polovinu vynakládat na různá důchodová připojištění. Takže otázka zněla, jak poplatit vše ostatní z 0,5 procenta?

Předně dodat, že se nejedná o zcela novou situaci. Podobné dilema nastalo již asi před deseti lety, kdy se finanční nedostatek řešil prodejem rekreačních zařízení. V tomto se policejní prezidium nechce inspirovat a stěžejní prioritou bude zachování provozu těchto zařízení v nezmenšeném počtu. Rozpočet FKSP se v nějakém výhledu plánuje cca na dva roky dopředu, tento rok je ještě ve výhodné konjuktuře s ohledem na přebytky hospodaření z loňského roku. I z daného důvodu bude letos jako poslední rok, poskytnuta dotace na dovolenou ve výši 12.000,-Kč, pro ty co nečerpali v minulém roce. Od příštího roku již žádné dotace na dovolenou nebudou. K dotacím dovolené pak došlo k mírné změně, kdy tuto lze uplatnit i na třídenní pobyt (tedy víkendový), tedy tak aby opravdu mohlo vyčerpat co nejvíce lidí s platným nárokem.  Poté již pouze omezení. Zkrátí se fond na půjčky (vlastně se jen omezí na převody půjček pro policisty přecházejících z krajů, kde měli půjčku u tamního FKSP), dary již budou pouze k pracovním výročím, nikoliv životním jubileím, dotace kultury se sníží na 0,-Kč a konečně z našeho pohledu nejklíčovější dotace a to stravování. Věc se má následovně. Fond poskytoval dotaci ve výši 15,-Kč, zbytek dotace šel samostatně ze státního rozpočtu. Bylo rozhodnuto o zrušení oněch 15ti Kč, kdy toto v praxi znamená od 1.1.2024 jídlo v ZSMV za 50,-Kč, minutku za 70,-Kč. Ačkoliv se jedná na Prahu stále o solidní ceny, projevili zástupci KOOBS nesouhlas s tímto postupem. Náměstek pro ekonomiku konstatoval, že i zachování dotace třeba ve výši 5,-Kč z jeho pohledu nic neřeší a že kde nic není, tam nelze nic vymyslet. Po výměně názorů byl předložen návrh na alespoň částečnou kompenzaci zaměstnancům policie jednorázovou plošnou odměnou (jdou z jiného fondu). Ačkoliv tato odměna nepřinese řešení daného stavu, byl by to první pozitivní signál o vztahu vedení PP k zaměstnancům PČR. V posledních třech měsících se s nimi jednalo následujícím způsobem: 

1. někteří byly propuštěni a zbylí ztratili jistotu stabilního zaměstnání

2. ti co zůstali se dozvěděli, že budou ke své práci dělat částečně i práci za své propuštěné kolegy

3. byl jim zcela zrušen příspěvek na stravování. 

Možnost odměny bude náměstkem pro ekonomiku projednána s policejním prezidentem, kterému byl k celé věci zaslán ještě samostatný přípis s argumentací pro tento postup. 

Z celého jednání si však můžeme pozitivní výhled a to díky světlu naděje, které rozsvítil přítomný ředitel kanceláře náměstka PP pro ekonomiku, který zavzpomínal, že když před deseti lety ve svém kraji, kde byl náměstkem, zrušil lidem dotaci stravování, ti lidé mu za rok děkovali, protože když viděli, jak se bezúčelně prozřalo 5 miliónů, které poté mohli využít jinak a lépe, tak nechápali, proč se to pro ně neudělalo už dříve. Vydržme tedy rok a poté se nebojme i my poděkovat.