Jednání s policejním prezidentem dne 24.11. o 24 hodinových službách

24.11.2023

Dnešního dne proběhlo jednání zástupců KOOBS s policejním prezidentem nejen o 24 hodinových službách. Začátkem jednání policejní prezidentem uvedl, že by k jednání došlo i bez předchozího dopisu KOOBS, kterým byl záměr na rušení těchto služeb ostře odmítnut.

 K problému pak bylo řečeno, že  plánování služeb a jejich rozsah je plně v gesci jednotlivých ředitelů, kteří odpovídají za chod jim svěřených územních celků a tedy v žádném případě policejního prezidia, které do celé záležitosti vstoupilo pouze jako mediátor. Prezidium si pak nechalo udělat analýzu rozvržení služeb v rámci republiky a následně určilo minimum, kterým stanovilo místa, kde bude služba 24 hodin plošně zakázána. Jedná se o prvosledové hlídky, dopravní inspektorát a silniční dohled. Nejedná se o nějaký zlý úmysl vůči těm, co takto slouží, ale je to krok k ochraně jejich zdraví a bezpečnosti a cesta k zefektivnění jejich služby. Co se týká zmíněné bezpečnosti, pak se nevychází z žádných konkrétních dat, ale přece každý ví, jak jsou tyto dlouhé služby nebezpečné a jak špatně se po tak dlouhé době nepřetržité služby zakročuje. Určitým překvapení je pak jednání odborových organizací, které tyto služby brání, ačkoliv se změna dělá pro dobro policistů. Zde KOOBS pouze uzavírá, že považuje za zásadní zachování alespoˇň části těchto služeb tak, aby mohl příslušník případně změnit svou pracovní pozici, pokud mu tento systém služeb více vyhovuje. 

V další části jednání bylo hovořeno o homeofficu, který by měl dostat jasný rámec (kdy a jak), kdy v současné době není příliš zřejmé, k jakým činnostem by se tento druh práce mohl hodit. Nelze však vyloučit opakovaní doby Covid a proto je třeba tuto problematiku, která v soukromém sektoru běžně funguje, nějakým způsobem právně zpracovat i pro podmínky PČR. 

Bylo hovořeno i o plánovaném protestu v pondělí 27.11.2023 popř. dalších protestech. Policejní prezident zdůraznil, že každý má právo na svůj názor a může i sympatizovat, toto nemůže být předmětem postihu ze strany nadřízených. Stávkovat však zákon policistům zakazuje, případnou účast zaměstnance na demonstraci v pracovní době, pak lze vnímat jako překážku na straně zaměstnance, který by poté čerpal neplacené volno. 

Závěrem byl vznesen dotaz na úspěšné dosažení stavu 40.000 policistů, kdy ZOPky v současné době přetékají celkem asi 750 budoucími policisty, což je nejvíc v historii. Po skončení ZOPky pak nastoupí, z více jak 90 procent, do přímého výkonu služby - vnější služby. Pohledem na současné a reálné stavy služeben policie, se tyto informace hezky poslouchaly a opravdu jim chceme věřit...