Jednání s PP dne 2.7.2024

04.07.2024

Dne 2.7.2024 proběhlo setkání zástupců KOOBS s policejním prezidentem a jeho náměstkem pro LZIKTI a dalšími zástupci PP.

Začněme od toho nejkličovějšího a to jsou peníze, které jsou vždy až na prvním místě. Od 1.7.2024 se vrací příspěvek na stravné ve výši 200 mil. Kč, který zajistí naše zažívací potřeby až do konce roku. V současné době, pokud nepřitečou další peníze z rozpočtu, bude policie hospodařit s deficitem 1,4 mld Kč na provozních výdajích, což prakticky znamená dluh u všeho od opravy rozbitého okna až po platbu za elektřinu a teplo. Jednání policejního prezidenta s ministrem vnitra o penězích probíhají i nadále, kdy ale i ostatní části státní správy bombardují vládu a své ministry s žádostmi o přidělení dodatečných finančních prostředků. Jasněji by mohlo být ještě v tomto měsíci, kdy v polovině měsíce proběhne jednání vlády na tripartitě (tedy jednání vlády s odbory) a poté dle výsledků hospodaření státu, vláda rozhodne o tom, komu a kolik. 

Volně se dostáváme k návrhům policejního prezidenta stran zvýšení platů zmenšených o inflaci, a to o přidáním o 10% do konce roku pro rok 2025, 5% pro rok 2026 a 5% pro rok 2027. Bohužel toto jsou pouze představy, jak s nimi naloží vláda, to se budeme muset nechat překvapit. Při prezentaci těchto představ a podaných požadavků byla zmíněna i důležitá okolnost, že navýšení platu by nemělo být provedeno tak, že se vydáme socialistickou cestou, plošně všem a stejně, ale část ponechat na možnost odměňování výkonnějších policistů. Je objektivně faktem, že v poslední dekádě se opakovaně zvyšovaly platy, ale odměny svou výší nějak "zamrzli" na úrovni roku 2014, ačkoliv se platy policistů od té doby víceméně již zdvojnásobily. Jsme rádi, že si této skutečnosti všimli už i na prezidiu.

Odlišná situace je u našich zaměstnanců policie, kteří nemají samostatnou policejní tabulku a zvýšení jejich platů je přímo odvislé na rozhodnutí ministra práce a sociálních věcí Jurečky, jehož rozhodnutím se plošně zvednou tabulky zaměstnanců v jeho gesci, a v návaznosti na to tedy i zaměstnanců u PČR.

Z dalších podstatných témat byla řešena administrativní zátěž, kdy lze konstatovat, že celé ETŘ je v poslední době zátěží, již i pro policejní prezidium, které řeší u ETŘ prolongaci, optimalizaci a konverzi k Národnímu digitálnímu archivu a u všech těchto směrů se rychle krátí lhůty na vyřešení. O tom, co to prakticky znamená, se zastavíme u samostatného článku.

Ještě okrajově byl otevřen přístup ke KOOBS a dalším odborových organizacím a také přístup ostatních odborových organizací ke KOOBS. Je zřejmé, že se jednotlivé zájmy a klientelismus naplno projevily, ačkoliv by náš zájem měl být vždy stejný a to dobré pracovní prostředí a podmínky.

Závěrem jsme se všichni ubezpečili o vzájemné úctě, respektu a sympatiích a vyjádřili společné odhodlání i nadále dělat policii lepším místem.