Jednání s předsedou podvýboru pro policii panem JUDr. et PhDr. Zdeňkem Ondráčkem Ph.D.

15.03.2019

Dne 14. března 2019 se v budově ÚO Nymburk uskutečnila beseda s poslancem a předsedou podvýboru pro policii panem JUDr. et. PhDr. Zdeňkem Ondráčkem Ph.D. . Organizátory besedy byla Odborová organizace bezpečnostních sborů při MŘ PČR Plzeň a místní organizace Unie bezpečnostních složek. Za OOBS přii MŘ PČR Plzeň se účastnil předseda OOBS při MŘ PČR Plzeň a člen prezidia KOOBS pan Ing. Alexander Burda, za KOOBS se dále účastnila viceprezidentka KOOBS a předsedkyně OOBS Plzeň-město paní Zdeňka Čechurová. Dále se účastnili zástupci spolupořádající místní organizace UBS, zástupci za HZS a policisté z ÚO Nymburk.

V průběhu besedy pan poslanec nejprve velmi podrobně a se znalostí věci vysvětlil důvody, které jej a další poslance vedly k podání návrhů na změny v zákoně o služebním poměru a zejména pak vysvětlil svůj pohled na účelové poskytování tzv. zdanitelných odměn, které jsou v řadě případů účelové a zcela neúměrně navyšují výsluhové nároky, avšak jen některých odcházejících policistů a jaká rizika z takových postupů vyplývají pro ostatní příslušníky bezpečnostních sborů. K uvedenému předložil statistická čísla z MF ČR i MV ČR. Dále vysvětlil další návrhy, které s dalšími poslanci učinil a jejichž smyslem bylo spravedlivé navýšení platů a odměn u příslušníků sloužících tzv. na ulici a taktéž u tzv. mokrých hasičů. Upozornil též na skutečnost, že návrhy byly podávány některými funkcionáři zřejmě úmyslně zkresleně.

Poté následovala podrobná diskuze, delší než 3 hodiny k jednotlivým bodům o personální situaci nejen v PČR, ale i v HZS, VS a v dalších bezpečnostních sborech a o možnostech zlepšení podmínek pro službu příslušníků BS. Rovněž bylo diskutováno o platových podmínkách, BOZP a celkové situaci u zaměstnanců BS, zejména pak u Policie ČR.

Diskuze byla velmi otevřená a z vystupování pana poslance byla evidentní snaha a zájem na zlepšování podmínek příslušníků a zaměstnanců BS.

Jménem OOBS při MŘ PČR Plzeň a KOOBS velmi děkuji všem, kteří se účastnili na přípravě besedy a samozřejmě také panu poslanci Ondráčkovi, že si nalezl čas na tak podrobnou a obsáhlou diskuzi. Další konkrétní jednání budou pokračovat v prostorách PSP ČR za účasti i dalších poslanců.

Ing. Alexander Burda

předseda OOBS při MŘ PČR Plzeň a člen prezidia KOOBS