KOOBS jako jediný nabízí pojištění právní ochrany DAS

04.11.2022

Od 1.1.2023 bude KOOBS, v rámci odborových organizací působících u PČR, jedinou organizací, která pro své členy i nadále poskytuje pojištění právní ochrany DAS. 
POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY VE SLUŽEBNÍM či PRACOVNÍM POMĚRU 

O co se jedná? Právní ochrana ve formě úhrady nákladů na právní zastoupení a úhrady nákladů na zpracování znaleckých posudků až do výše 500.000 Kč na jeden případ a právní poradenství: 

při podezření či obvinění ze spáchání trestných činů, přestupků, disciplinárních, kárných a jiných správních deliktů v souvislosti se služebním či pracovním poměrem (včetně případů, které souvisí s řízením vozidla), v případě pracovněprávních sporů či sporů vyplývajících ze služebního poměru, při uplatňování nároků na náhradu újmy vůči zaměstnavateli v souvislosti se služebním či pracovním poměrem, při obraně proti neoprávněným nárokům zaměstnavatele na náhradu újmy v souvislosti se služebním či pracovním poměrem. 

Právní poradenství s limitem 5.000 Kč na jeden případ ve sporech ze soukromého pojištění ohledně událostí souvisejících se služebním či pracovním poměrem. 

S D.A.S. členové získávají: 

Právníka na telefonu 24 hodin denně 7 dní v týdnu. 

Silný tým nezávislých a specializovaných právníků. 

Úhradu nákladů na řešení právního problému v rozsahu sjednaném pojistnou smlouvou. 

Možnost volby vlastního právníka hrazeného DAS.