KOOBS jednal se zástupci KSČM a ANO

15.07.2021

Vážené členky, Vážení členové,
dne 14.7.2021 se v kanceláři místopředsedy PSP ČR a předsedy KSČM pana JUDr. Vojtěcha Filipa a za účasti poslance a místopředsedy Výboru pro bezpečnost PSP ČR pana JUDr. PhDr. Zdeňka Ondráčka Ph.D., prezidenta KOOBS pana Ing. Alexandera Burdy a člena prezidia KOOBS pana Mgr. Juraje Kodyše uskutečnilo jednání o současné situaci a budoucím vývoji situace v bezpečnostních sborech. Předseda KSČM i pan poslanec Ondráček vyjádřili poděkování všem příslušníkům a zaměstnancům bezpečnostních sborů za jejich zodpovědnou a obtížnou práci, zejména pak v současné "covidové" době. Rovněž oba zástupci KSČM vyjádřili plnou podporu snahám KOOBS o zlepšení sociální situace příslušníků a zaměstnanců zejména pak u Policie ČR a Vězeňské služby ČR, kdy jsou si vědomi zvláště obtížné situace u zaměstnanců těchto bezpečnostních sborů a přislíbili pomoc KOOBS při prosazování našich oprávněných požadavků v oblasti sociálních jistot. Rovněž došlo k plné shodě na nutnosti opakovaných setkávání a projednávání návrhů na změny, zejména v sociální a ekonomické oblasti.
Následně se zástupci KOOBS krátce setkali k jednání s hlavním volebním manažerem ANO panem Mgr. Janem Richterem. Pan poslanec rovněž ujistil zástupce KOOBS, že ANO setrvá i v budoucnosti na současném postoji k příslušníkům a zaměstnancům bezpečnostních sborů a nedopustí jakékoliv zhoršení sociální a ekonomické situace. Naopak ANO považuje bezpečnostní politiku za jednu za svých priorit.

 

Ing. Alexander Burda

                                                                                                 prezident KOOBS