KOOBS k rušení 24 hodinových služeb

13.11.2023

Dne 6. 11. 2023, prostřednictvím interní komunikace, vystoupil policejní prezident k problematice 24hodinových služeb, kdy tyto podrobil kritice jako naprosto nežádoucí u přímé bezpečnostní služby v terénu konkretizované blíže jako např. hlídková činnost, silniční dohled, práce na oddělení dopravních nehod.

Proti tomuto vyjádření se KOOBS cestou datové schránky ostře ohradil, kdy současně požádal o svou účast dne 16.11.2023 na poradě krajských ředitelů, kde má být o osudu 24 hodinových služeb rozhodnuto, tak aby mohly z naší strany zaznít pádné argumenty pro jejich další zachování.