Náměstek PP pro ekonomiku o parkování exkluzivně pro KOOBS

09.03.2024

Dne 1. března 2024 se uskutečnilo jednání mezi KOOBS a náměstkem policejního prezidenta pro ekonomiku brig. gen. PhDr. Jaromírem Bishofem. Jednání svolal brig. gen. Bishof za účelem zlepšení komunikace a spolupráce mezi KOOBS a vedením policie. Za KOOBS se jednání účastnil prezident KOOBS Ing. Alexander Burda. Jednání bylo pracovní a věcné. Pan náměstek zejména upozornil prezidenta KOOBS na ne zcela přesnou informaci v článku týkajícího se možnosti zavedení placení příslušníků a zaměstnanců za parkování soukromých vozidel na pozemcích policie a široce vysvětlil, že to vychází z požadavků ministerstva financí a sdělil prezidentovi KOOBS, že pokud policie nezpoplatní takové parkování mohla by porušovat zákon. Prezident KOOBS naopak sdělil, že článek vychází ze zápisů z porad policejního prezidenta, kde další informace uvedeny nebyly. Prezident KOOBS také navrhl velmi jednoduché a plně funkční řešení této situace, a to velmi jednoduchým dodatkem ke kolektivní dohodě a kolektivní smlouvě o poskytování bezplatného parkování soukromých vozidel příslušníků a zaměstnanců policie na pozemcích policie. Prezident KOOBS také uvedl, že si je vědom problémů s jakýmkoliv vylepšením kolektivní dohody a smlouvy, které již velmi dlouho neodpovídají současným požadavkům pro příslušníky a zaměstnance policie z důvodu nesmyslné blokace ze strany NOS PČR a UBS. Na závěr jednání se prezident KOOBS a náměstek policejního prezidenta pro ekonomiku dohodli na obecném zlepšení komunikace i kontaktní spolupráce.