Novela služebního zákona - jednání na MV dne 7.3.2024

15.03.2024

Dne 7. března 2024 proběhla schůzka zástupců odborových organizací působících v bezpečnostních sborech s pracovníky Ministerstva vnitra České republiky, kteří měli na starosti přípravu novelizace zákona č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (dále jen zákona), prostřednictvím videokonference se schůzky zúčastnil i viceprezident KOOBS pan Jiří Zavoral.

Na začátku schůzky pracovníci ministerstva deklarovali, že doufali, že na přípravu novelizace zákona budou mít více času, ale ten bohužel nemají a proto bude zákon předložen k mezirezortnímu připomínkovému řízení s lhůtou k podání připomínek 20 dní tedy do poloviny dubna 2024, s účinností zákona k 1.1.2026.

Je s podivem, že i když ministr vnitra Vít Rakušan deklaroval novelizaci zákona jako jednu ze svých priorit, tak na vlastní novelizaci byl ministerstvem vyčleněn 1,5 úředníka. Na druhou stranu i některé odborové organizace k novelizaci nepřistoupili nijak zodpovědně, například Nezávislý odborový svaz, jako největší zástupce zaměstnanců se do práce poradní komise, v průběhu dvou let, nezapojil vůbec, což na společné schůzce koordinátorka novelizace Mgr. Olga Merkunová, Ph.D., několikrát zdůraznila a ve finále to vedlo k předčasnému odchodu místopředsedy NOS JUDr. Petra Tomka.

Zástupci KOOBS, OSOO na společné schůzce upozornili, že nesouhlasí s navrhovaným zněním § 197a , které stanovuje požadavek na 1% příslušníků, kteří musí být členy odborové organizace. Upozornili, že zákoník práce tuto hranici stanovuje na 3 členy odborové organizace u zaměstnavatele obě normy si tak odporují. Zástupci ministerstva na tuto námitku reagovali, upozorněním, že 1% je v zákoně na návrh ředitelů bezpečnostních sborů, ministerstvo původně navrhovalo v souladu se zákoníkem práce 3 členy odborové organizace u bezpečnostního sboru.

Konfederace odborových organizací bezpečnostních sborů považuje návrh novelizace zákona za nedostatečně projednání v příslušné poradní komisi, kde mohla být stanoviska bezpečnostních sborů, odborových organizací a ministerstva lépe projednána a sjednocena. Předložení návrhu novelizace v současném stavu je přinejmenším předčasné.

Bc. Jiří Zavoral

viceprezident KOOBS, z.s.