Novelizace zákona o služebním poměru - jednání na komisi ministerstva vnitra za účasti KOOBS

09.05.2022

Na počátku jednání byla ze strany ministerstva vnitra jako garanta novelizace deklarována snaha o maximální transparentnost procesu novelizace, nechystá se žádné utajování návrhů. Vše bude vedeno snahou zabránit panice mezi příslušníky BS, které by vedly k masivnějším odchodům ze služebního poměru. Do 17.6.2022 jednotliví členové komise, ve které jsou zastoupeni zástupci všech BS a odborových organizací působících v BS, shromáždí a předloží jednotlivé odůvodněné návrhy legislativních změn v zákoně, o kterých se bude následně jednat a hledat shoda mezi zástupci jednotlivých BS a zástupci odborů. Z změn, na kterých bude panovat shoda, se připraví paragrafové znění a bude následovat řádný legislativní proces. Cílem je novelu přijmout ještě za volebního období současné vládní koalice. Podle prezentovaného vyjádření ministra vnitra se nepočítá se snižováním a omezováním výsluh. Cílem novely by mělo zejména být zjednodušení správního řízení ve věcech služebního poměru, přenést některé instituty ze zákoníku práce (např. homework, zkrácené úvazky) a některé další "technické" věci. Další jednání komise se předpokládá v druhé polovině června 2022, kdy již budou shromážděné legislativní návrhy, o kterých se bude jednat. V mezidobí do dalšího jednání komise budou jednotlivým členům rozesílány návrhy novely, které budeme prezentovat na webových stránkách.