Zdraví příslušníků a zaměstnanců nám není lhostejné - některé respirátory policistů odborně prozkoumány 

22.06.2021

V průběhu měsíce března až dubna 2021 byly zajištěny tři vzorky respirátorů poskytovaných zaměstnavatelem, policistům a zaměstnancům v rámci ÚO Plzeň venkov, za účelem provedení odborného měření. Ovšem jelikož se patrně jednalo o hromadné dodávky, může se to týkat celého KŘP PK a i jiných KŘ v rámci PČR.

Zaměstnavatelem mělo být deklarováno plnění normy FFP 2 !!

Vzorek č. 1 splňuje dokonce normu FFP 3 a taktéž vzorek č. 2 splňuje normu FFP 3.

Vzorek č. 3 zcela propadl odborným měřením, neb splňuje pouze normu FFP 1 a tedy proti virům nechrání tedy i proti Covid 19 !!!!

Vzorek č. 3 je pod výrobním označením v tabulce odborného měření jako KN 95 1860 - NECHRÁNÍ proti Covid 19

Dne 3. 6. 2021 byl při osobním setkání v rámci vyjednávání vyrozuměn ředitel ÚO PV, který přislíbil předání věci na KŘP PK ekonomickému náměstkovi k provedení vhodného opatření.

Jiří Pech

Inspektor BOZP KOOBS z.s.