Poděkování pojišťovně ERGO za lidský přístup

15.04.2019

Vážení členové KOOBS,

po dohodě s postiženým policistou, který je naším členem, jsem se rozhodl zveřejnit, níže uvedené, poděkování směrované pojišťovně ERGO, která pojišťuje od 1. 7. 2018 členy KOOBS, a tedy i členy naší odborové organizace OOBS při MŘ PČR Plzeň. Pojišťovna ERGO svým rozvážným rozhodnutím projevila, že lidskost a citlivost je možná i případě sporné pojistné události. Krátce na vysvětlení uvádím, že naši členové byli do 30. 6. 2018 pojištěni u pojišťovny KOOPERATIVA a.s.. Zdravotní potíže našeho člena (jehož osobní údaje jsou ze zřejmých důvodů neuváděny) započali již 24. 6. 2018, tedy v době, kdy ještě nebyla platná pojistná smlouva s pojišťovnou ERGO, ale pracovní neschopnost nastala až 2. 7. 2018, tedy v době, kdy již náš člen nebyl pojištěn u pojišťovny KOOPERATIVA. Nastala tedy velmi svízelná situace s pojistným plněním. V této situaci v první fázi pojišťovna ERGO (v souladu s pojistnou smlouvou) odmítla plnění, jelikož první potíže, které byly v přímé souvislosti s pracovní neschopností, nastaly v době, kdy náš člen ještě nebyl pojištěn u pojišťovny ERGO. Na druhé straně pojišťovna KOOPERATIVA (taktéž v souladu se smlouvou) odmítala plnění, jelikož pracovní neschopnost vznikla až dne 2. 7. 2018, tedy v době, kdy již náš člen nebyl pojištěn u pojišťovny KOOPERATIVA (viz oznámení AKJ). Po odvolání a vysvětlení situace od našeho člena, pojišťovna ERGO však při opětovném posuzování pojistné události postupovala nejen dle pojistné smlouvy, ale zapojila též citlivý a lidský přístup. Rozhodla o náhradním plnění v plné výši, kdy tato výše plnění se blíží k 60 000,-Kč, tedy se nejedná o zanedbatelné plnění. O to více si pojišťovna ERGO zaslouží poděkování za pomoc. Pojistné plnění sice nepomůže uzdravení, ale pomáhá v nelehké finanční situaci.

Zde znění dopisu:

"Pane předsedo,

Dne 24. 6. 2018 se u mě objevili zdravotní potíže se kterými jsem se obrátil na lékaře a následovala řada vyšetření, kdy mi byl dne 27. 6. 2018 diagnostikován Hornerův syndrom a jako jeho příčina byla, po dalších vyšetřeních, diagnostikována disekce krční tepny a to dne 2. 7. 2018. Po tomto zjištění a zahájení léčby u mě nastala pracovní neschopnost, která trvala do 13. 2. 2019. Po ukončení pracovní neschopnosti jsem se obrátil na pojišťovnu ERGO u které jsem pojištěn pro případ pracovní neschopnosti, jako člen KOOBS. Pojišťovna mi sdělila, že, dle smluvních podmínek, na pojistné plnění nemám nárok, jelikož první potíže, které byly v přímé souvislosti s mou pracovní neschopností, u mě nastaly v době, kdy jsem ještě nebyl pojištěn u jejich pojišťovny. K pojišťovně ERGO přešla naše organizace až 1. 7. 2018. Vzhledem k tomuto jsem odeslal pojišťovně ERGO žádost o přezkoumání celé události, kdy uvedená pojišťovna rozhodla tak, že mi bude vyplaceno mimořádné pojistné plnění ve výši 100% pojistného plnění za mou pracovní neschopnost, i když, dle smluvních podmínek, na toto nárok nemám. Tímto bych chtěl vyjádřit poděkování všem, kteří se na vyřešení mé situace podíleli a pojišťovně ERGO děkuji za její citlivý přístup a lidské vyhodnocení situace.

policista .... člen OOBS při MŘ PČR Plzeň"

a já se k poděkování jménem OOBS při MŘ PČR Plzeň připojuji

Ing. Alexander Burda - předseda OOBS při MŘ PČR Plzeň