Podpora Den protestů KOOBS

23.11.2023

Konfederace odborových organizací bezpečnostních sborů plně podporuje Den protestů organizovaný centrálami Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) a Asociací samostatných odborů (ASO) a jednoznačně souhlasí s hlavními důvody pro Den protestů.

Toto jsou některé z hlavních důvodů pro Den protestů ČMKOS:  zásadní zhoršení životní úrovně zaměstnanců a jejich rodin  kroky vlády v oblasti důchodů  neochota vlády snížit věk odchodu do důchodu pro náročné profese  zásadní hrozba zdražení energie  neakceptovatelný pokles reálných mezd a platů za posledních mnoho let  dopady konsolidačního balíčku, před kterými jsme varovali KOOBS vyzývá své členy k aktivní podpoře akce Den protestů, ať již účastí na demonstraci dne 27.11.2023 v 12:00 hod. na náměstí Jana Palachy nebo jakoukoliv symbolickou podporou.