Postavení mimo výkon služby za sražení krávy -  

19.06.2024