Prezidium KOOBS informuje

16.02.2022

Dne 1.1.2022 vstoupila v platnost Kolektivní smlouva a kolektivní dohoda uzavřena na roky 2022 a 2023, kterou uzavřelo mezi Generální ředitelství cel s odborovými organizacemi působícími v Celní správě České republiky. Konfederaci odborových organizací bezpečnostních sborů při jednání zastupovala členská odborová organizace Nezávislá odborová organizace Policie České republiky Liberec, která ve větší míře sdružuje příslušníky celní správy.

Díky vzájemné spolupráci odborových organizací a vedení celní správy se podařilo uzavřít oboustranně výhodnou kolektivní dohodu a smlouvy, která příslušníkům a zaměstnancům celní správy mimo jiné zajišťuje příspěvek na stravování v minimální výši 36 Kč, očkování proti infekčním nemocem, 5 dní placeného volna na účast na sportovních akcích, organizaci dětských táborů pro děti příslušníků a zaměstnanců celní správy a mnoho dalších výhod, které jistě zaměstnanci a příslušníci celní správy ocení.

A jak jsou na tom příslušníci a zaměstnanci Policie České republiky, příspěvek na stravu mají garantován do února 2022 a pak nikdo neví, kolektivní smlouva je z roku 2009 bez zásadnějších úprav a kolektivní dohoda z roku 2012, účastníci těchto smluv sveřepě trvají na jejich platnosti a nemají zájem je vypovědět a jednat o nových. U vedení policie je to z části pochopitelné, proč by měl mít zaměstnavatel zájem na zlepšování podmínek zaměstnanců a příslušníků, když jej to může stát nemalé finanční prostředky. Co je však nepochopitelné je přístup Nezávislého odborového svazu PČR a Unie bezpečnostních složek, odborových organizací, které by měli hájit zájmy zaměstnanců a příslušníků police a vyvíjet maximální snahu o zlepšení pracovních podmínek, u Unie bezpečnostních sborů je to o to nepochopitelnější, že je účastníkem kolektivní dohody a smlouvy u celní správy a má tedy dostatek informací o podstatně lepších podmínkách, které mají příslušníci a zaměstnanci celní správy proti příslušníkům a zaměstnancům policie.

Konfederace odborových organizací bezpečnostních sborů v lednu 2022 informovala policejního prezidenta gen. Švejdara o připravenosti zahájit nové kolektivní vyjednávání a deklarovala připravenost předložit nový návrh kolektivní dohody a smlouvy, který KOOBS zpracovala, o těchto skutečnostech byl začátkem února 2022 informován i budoucí policejní prezident gen. Vondrášek.

Pevně věříme, že se brzy podaří zahájit vyjednávání o nové kolektivní dohodě a smlouvě, neboť je v zájmu všech zlepšit pracovní podmínky zaměstnanců a příslušníků Policie České republiky.