Propuštění zaměstnanců PČR - informace

13.10.2023

Dnešního dne v budově policejního prezidia proběhlo jednání s KOOBS, kdy bylo prezentováno propuštění zaměstnanců PČR a důvody pro které tak musela policie učinit. Úvodem je třeba uvést, že se jedná o výsostně politické rozhodnutí. 

Policie ČR musela v rámci konsolidačního balíčku snížit objem finančních prostředků na platy zaměstnanců o 2 %, kdy by tohoto nebylo možné dosáhnout bez snížení počtu zaměstnanců, při současném zachování systému odměňování. Policie si uvědomuje propastné rozdíly mezi platy příslušníků a platy zaměstnanců policie a dokonce mezi platy zaměstnanců policie a platy úředníků ve zbylé státní správě. Při zvážení všech možností, které limit rozpočtu dovolil, došlo k následujícímu ostrému řezu (prezentovaná čísla se mohou ještě nepatrně změnit):

- krácení pracovních úvazků u celkem 53 zaměstnanců (PP a celostátní útvary 28, krajská ředitelství 25),

- neobsazená místa, neprodloužení smluv na dobu určitou, plánované odchody do penze celkem 190 míst  (PP a celostátní útvary 81, krajská ředitelství 109),

- možnost přejít do služebního poměru za splnění standartních podmínek pro nováčky celkem 151 míst (PP a celostátní útvary 38, krajská ředitelství 113) - tato čísla se mohou ještě měnit v závislosti na úspěšnosti přijetí,

- samotné propuštění jednotlivých zaměstnanců 367 (PP a celostátní útvary 75, krajská ředitelství 292), kdy většina zaměstnanců, kterých se rozhodnutí týká, by měla být o plánovaném propuštění již informována. V případě, že jednání se zaměstnancem není vedeno korektně a vhodně, je možné se obrátit přímo na policejního prezidenta, který se zavázal takové jednání prověřit a případně postihnout. Krajní termín pro plánované propuštění, tedy datum do kterého by se o něm měl zaměstnanec dozvědět, je 31.10.2023. V současné době nic nenasvědčuje tomu, že by se toto hromadné propouštění mělo opakovat. Vedení policie zastává názor, že další snížení počtu zaměstnanců by již přímo ohrozilo chod policie jako celku.  

Škrty, které vlády naordinovala, se tedy dotkly našich kolegů a to nejen těch co musí odejít, ale i těch, kteří ztratili největší benefit zaměstnance PČR v jistotě stabilního a spolehlivého zaměstnání, což je rána, která zhorší přitažlivost administrativní práce pro PČR. A tím ještě špatné zprávy nekončí, tyto škrty se dotýkají i dalších oblastí. 

Objem finančních prostředků na provozní výdaje policie se sníží v roce 2024 o 5% a v roce 2025 o dalších 5%, změna úhrad nemocenské -  navýšení plateb o 1,7% objemu finančních prostředků na zaměstnance policie a také zásah do finančních prostředků FKSP, které se sníží na polovinu. FKSP přitom musí polovinu svých prostředků vydávat na penzijní připojištění a to co pak po škrtání zbyde na ostatní výdaje, může např. reálně ohrozit provoz některých rekreačních zařízení policie.

Neměli bychom také přehlédnout, že je zde rozhodnutí, že by policie už v tomto roce měla ušetřit 500 mil. Kč, kdy není zřejmé jak a kde. V současné chvíli stále probíhají politická jednání o tom, zda skutečně k tomuto škrtu dojde nebo ne. 

Bohužel celou situaci s financemi neusnadnil ani politický kostlivec ve skříni, kdy zaměstnancům bylo před rokem přidáno 10%, ale finanční prostředky nebyly policii dány v plné výši, kdy 2 % procenta musela zajistit sama policie, která ale není výdělečnou složkou státu a jediný způsob jak vykouzlit finanční prostředky, které nedostala, je přesouváním mezi jednotlivými rozpočtovými položkami policie.

Za každým propuštěným kolegou se schovává nějaký lidský příběh a zrazená jistota stabilního zaměstnaní. S propuštěním z výše uvedených důvodů absolutně nesouhlasíme, ale chápeme, že tuto špinavou práci muselo vedení policie odvést, my však nezapomínáme!