Vnitro proti komunismu Putinem v pytli

15.11.2022

V souladu se svobodným přístupem k informacím, jsme obdrželi detaily k instalaci výstavy Putina v pytli na budově Ministerstva vnitra, které tak doplnily oficiální informace proběhlé v médiích. Konečná cena za výrobu, instalaci a deinstalaci (sundání) je 73.326,-Kč, kdy tímto výtvorem byl jistě uštědřen tvrdý políček představiteli komunismu v Rusku soudruhu Putinovi (zde se bude zřejmě jednat zejména o zásluhu spolku Dekomunizace) . 

Prezidium KOOBS nijak nerozporuje jednotlivé soukromé názory na současné geopolitické dění, ani nechce doplňovat informace o skutečném zastoupení komunistů v současném Rusku, ale zároveň se ostře ohrazuje proti jakémukoliv politickému směřování policie, byť cestou Ministerstva vnitra. Jedině apolitická policie je zárukou demokratického státu a to platí vždy a bez výjimky.