Zápis z porady policejního prezidenta dne 21.5.2021

24.05.2021

Dne 21.5.2021 se zástupce Konfederace odborových organizací bezpečnostních sborů, spolu se zástupci dalších odborových organizacích působících u Policie České republiky, zúčastnil jednání s vedením policie zastoupené policejním prezidentem, náměstkem policejního prezidenta pro ekonomiku, ředitelem kanceláře policejního prezidenta, vedoucí personálního odboru policejního prezidia a zástupcem právního oddělení. Tématem jednání bylo placené přestávky ve službě, stravovací tarif a různé.

Policejní prezident uvedl, že policie čelí množství žalob na proplacení placených přestávek, v současné době se snaží o jednotné nastavení placení přestávek ve všech krajích. Proplacení náhrad za placené přestávky bude z prostředků na nadtarify a z prostředků na odměny dle § 123 z.č. 361/2003 Sb. jiné peníze policie nemá. Dále se policejní prezident vyjádřil k odměnám 20000 Kč za službu v období COVID. Policie žádné finanční prostředky na tyto odměny nedostala není je tedy schopna vyplatit, vyplacení těchto odměn přislíbil ministr vnitra.

Náměstek policejního prezidenta pro ekonomiku představil nastavení stravenkového paušálu od 1.6.2021, policejní prezidium působí v tomto případě koordinačně a metodicky, nastavení příspěvků na stravu bude individuální v každém kraji. Policejní prezident dále doplnil, že pro letošní rok je příspěvek nastaven na 39 Kč na směnu dlouhou do 11 hodin a 75 Kč na směnu delší než 11 hodin. Finanční prostředky na letošní rok jsou poskytnuty z rezervy ministerstva vnitra, policie bude o prostředky žádat v rámci připravovaného rozpočtu na další rok.

Policejní prezident dále seznámil zástupce odborových organizací s vývojem očkování proti COVID 19, k 21.5.2021 bylo 70,5% příslušníků a zaměstnanců policie naočkováno alespoň 1. dávkou vakcíny. Policie již nebude zajišťovat očkování 1. dávkou neboť není schopna vyočkovat celou sadu 11500 dávek, protože v současné době eviduje cca 3 tis. zájemců. Policie je schopna vystavit příslušníkovi nebo zaměstnanci potvrzení o negativním testu.

Policejní prezident na dotaz k pořádání porad, IMZ, fungování rekreačních zařízení uvedl, že od 24.5.2021 začínají fungovat rekreační zařízení, mohou se pořádat IMZ, porady, zahraniční služební cesty a základní odborná příprava.

Zástupce KOOBS položil policejnímu prezidentovi dotaz, zda se policie chystá aktualizovat nebo jednat o nové kolektivní smlouvě a kolektivní dohodě, protože ty současné jsou neaktuální a staré 12 a 9 let. Zástupce právního oddělení odpověděl, že policie vnímá, že je potřeba kolektivní dohodu i smlouvu aktualizovat, ale protože odborové organizace se musí nejprve dohodnout mezi sebou tak sama policie žádné kroky činit nebude.


Bc. Jiří Zavoral

viceprezident KOOBS, z.s.