Zpráva o nejednání dne 15.1.2024

16.01.2024

Dopisem ze dne 8.1.2024 jsme pozvali předsedy NOS PČR, UBS, OSOO a PRO LIBERTATE ke společnému jednání, na kterém jsme chtěli projednat společný postup odborových organizací působících u Policie ČR, při jednáních s vedením Policie ČR a MV ČR, s ohledem na události z počátku roku 2024.

Pozvání přijali pouze zástupci odborové organizace PRO LIBERTATE, předsedové ostatních odborových organizací na pozvání nereagovali vůbec, výsledkem je prázdná jednací místnost.

Konfederace odborových organizací bezpečnostních sborů k podobné schůzce vyzvala i dne 15.12.2022 a odborové organizace (ne)reagovaly podobně a výsledkem jejich nejednání je ztráta tzv. stravenkového paušálu pro všechny příslušníky a zaměstnance policie a omezení příspěvku na výstrojní náležitosti některým policistům, způsobené omezením rozpočtu Policie ČR ze strany Vlády ČR a MV ČR.

KOOBS nerozumí konání NOS PČR, UBS a OSOO, které je více než vstřícné k vedení MV ČR a Policie ČR a jehož důsledky již dnes pociťují desetitisíce příslušníků a zaměstnanců bezpečnostních sborů na svých příjmech, které jim mnohdy klesnou o více než 2%.

Konfederace odborových organizací bezpečnostních sborů se s tímto stavem nehodlá smířit a bude i nadále usilovat o to, aby byly narovnány příjmy příslušníků bezpečnostních sborů včetně odpovídajících benefitů.