Zpráva z jednání GŘ VS ČR

10.01.2024

Dne 9.1.2024 proběhlo společné jednání ve věci zřízení příspěvkové organizace Zdravotnická zařízení Ministerstva spravedlnosti, kterého se na jedná straně zúčastnil genmjr.. Simon Michalidis, MBA generální ředitel VS ČR, JUDr. Jeroným Tejc a Ing. Jaroslav Myšička, MBA náměstci generálního ředitele, MUDr. Ondřej Felix, ředitel příspěvkové organizace ZZMS a na druhé straně zástupci odborových organizací působících ve Vězeňské službě ČR.

Zástupci VS ČR a ZZMS podrobně vyhodnotili dosud provedené kroky vedoucí ke zřízení ZZMS k 1.1.2024 a dále prezentovali kroky vedoucí k převodu zaměstnanců z odboru VS ČR do ZZMS k 1.4.2024. Opakovaně ujistili zástupce odborových organizací, že nedojde k poklesů příjmu zaměstnanců při přechodu do nové příspěvkové organizace, ředitel ZZMS dále garantuje zachování všech výhod zaměstnanců vyplývajících z kolektivní smlouvy a dohody, zachování dovolených, ocenění pracovních a životních výročí.

Závěrem společného jednání byl dán prostor pro další dotazy zástupců odborových organizací tykající se i jiných oblastí. Předseda NOS PČ se dotázal na provoz rekreačních zařízení VS ČR, zástupci vedení VS uvedli, že Vězenská služba převede dvě minirekreační zařízení jako nepotřebný majetek na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a u zbylých rekreačních zařízení se řeší jejich financování a využití tak, aby byl zachován jejich provoz. Náměstek pro ekonomiku Ing. Myšička dále prezentoval úmysl VS ČR rozšířit stávající kolektivní smlovy a dohody o dodatky týkající se příplatků pro tzv. dohodáře a možnost objednání a odběru dalšího jídla nad rámec stravování, k tomu vznesl dotaz zástupce KOOBS, s tím že KOOBS dosud není smluvní stranou kolektivní dohody a smlouvy, zda se předpokládá i uzavření dodatku za účasti KOOBS, Ing. Myšička deklaroval, že s tím nemá problém.

Bc. Jiří Zavoral

viceprezident KOOBS, z.s.