Zůstanou renty i po volbách? Zástupci KOOBS se ptali poslanců SPOLU a Pirátské strany

04.06.2021

Dne 26.5.2021 v 08:00 hodin proběhlo v poslanecké sněmovně jednání Konfederace odborových organizací bezpečnostních sborů zastoupené viceprezidentem Jiřím Zavoralem a organizačním tajemníkem Alešem Stránským se zástupci koalice SPOLU zastoupené poslankyní Janou Černochovou a poslancem Janem Bartoškem.

Oba zástupci koalice ujistili zástupce odborů, že koalice nemá zájem na zvyšování a zdaňování výsluhových příspěvků. Koalice by chtěla stejně jako v minulosti u armády zpracovat tzv. bílou knihu policie, nastínila možnost zapojení bývalých policistů-veteránů do aktivních záloh u bezpečnostních sborů, srovnání finančních náhrad za službu v zahraničí u příslušníků bezpečnostních sborů s armádou. Dále zástupci koalice sdělili, že bezpečnostní sbory jsou jednou z priorit koalice, mají zájem pokračovat v ucelené reformě policie. V diskuzi dále byly zmíněny problematika úniků z policejních spisů, situace v oblasti náboženského extremismu a srovnání podobných výkonů s armádou.

Zástupci odborů seznámili poslance s aktuální situací u policie, zdůraznili negativní dopady nejistoty kolem problematiky výsluh, kdy v policii a vězeňské službě, je velké procento příslušníků, kteří mají na výsluhu nárok a jsou připraveni při jakémkoliv náznaku zásahů do výsluhových nároků od bezpečnostních sborů odejít. Odboráři dále seznámili poslance s problematikou náborů, kdy plnohodnotné zapojení no náborovaných policistů do služby trvá několik let. Následně byla projednána problematika stabilizačních příspěvků, náborových příspěvků a stravenkového paušálu, který je nově zaváděn.

Závěrem odboráři seznámili poslance koalice SPOLU na problematiku Celní správy a Vězeňské služby, kdy zejména u vězeňské služby je značný podstav i nízké platové ohodnocení způsobené nízkými tarifními třídami.

Dne 26.5.2021 v 13:00 hodin proběhlo v poslanecké sněmovně jednání Konfederace odborových organizací bezpečnostních sborů zastoupené viceprezidentem Jiřím Zavoralem a organizačním tajemníkem Alešem Stránským s poslancem Pirátské strany panem Lukášem Kolářikem, který informoval oba zástupce odborů, že Piráti se rozhodne nechystají zasahovat do výsluh, že se jedná o hoax.

Zástupci konfederace seznámili poslance Koláříka s problematikou Policie ČR, Vězeňské služby ČR a Celní správy. Jednání proběhlo v přátelském pracovním duchu a obě strany se shodly na potřebě vzájemného informování se.

Z obou jednání vyplynula nespokojenost politických stran s "umělým" navyšováním výsluhového příspěvku, udělováním nepřiměřeně vysokých odměn, politická reprezentace v tomto směru zmínila do budoucna možné zastropování výsluhových příspěvků, aby k takovým to excesům nemohlo docházet. Zástupci KOOBS poslance ujistili, že k tomu rozhodně nedochází u řadových příslušníků bezpečnostních sborů, jejichž výše odměn v kalendářním roce zpravidla nepřesahuje desítky tisíc korun.

Bc. Jiří Zavoral

viceprezident KOOBS, z.s.