Novinky

Během pandemie se v první linii kromě zdravotníků ocitli i policisté. Jejich povolání a podmínky odchodu do důchodu se občas stávají zdrojem mylných představ veřejnosti. O zatížení příslušníků bezpečnostních sborů, odměnách a důchodu si se Sputnikem promluvil prezident Konfederace odborových organizací bezpečnostních sborů Ing. Alexander Burda.

V těchto dnech prezident KOOBS vstoupil do jednání s advokátní kanceláří Široký Zrzavecký, která se zaměřuje na vymáhání proplacení přestávek policistů ve službě (i zpětně). Více o tomto projektu naleznete na:

V souladu s rozhodnutím orgánů Konfederace odborových organizací bezpečnostních sborů bylo včerejšího dne oficiálně zahájeno jednání s Asociací samostatných odborů o spolupráci. Součástí jednání bude též projednání vzájemných stanovisek, podmínek i možností vzájemné spolupráce i podmínek a možností případného budoucího členství Konfederace...

Dne 4.11.2020 proběhla řádná členský schůze konfederace odborových organizací bezpečnostních sborů, která vyjma změn ve vedení organizace přijala i nové stanovy KOOBS a to s účinností od 4.11.2020. Plné znění přijatých stanov naleznete i zde.

Dne 3.9.2020 jsme společně s primátorem Liberce a zástupcem KŘPL na tiskové konferenci představili projekt vybudování "Sadu JUDr. Karla Jaroše" s památníkem příslušníkům bezpečnostních sboru. Teprve ráno jsme dostali hrubý rozpočet, který dosahoval částky přesahující 2 mil. korun + dle vyjádření autora bude vlastní památník stát cca 500000 Kč,...