Novinky a články

V tomto letošním roce došlo k obměně a doplnění zástupců výstrojové komise PČR, kdy jsme zde také dostali své místo a díky tomu Vás můžeme informovat o dění v této komisi.

Nově založená, a oficiální stránka odborové organizace Koobs. Oproti minulé, to zde bude aktualizované, a dozvíte se vše nového.

Konfederace odborových organizací bezpečnostních sborů plně podporuje Den protestů organizovaný centrálami Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) a Asociací samostatných odborů (ASO) a jednoznačně souhlasí s hlavními důvody pro Den protestů.

Dne 6. 11. 2023, prostřednictvím interní komunikace, vystoupil policejní prezident k problematice 24hodinových služeb, kdy tyto podrobil kritice jako naprosto nežádoucí u přímé bezpečnostní služby v terénu konkretizované blíže jako např. hlídková činnost, silniční dohled, práce na oddělení dopravních nehod.

Dne 6.11.2023 proběhlo setkání ministra vnitra Mgr. Víta Rakušana se zástupci Konfederace odborových organizací bezpečnostních sborů, které ho se zúčastnil ministr vnitra Vít Rakušan, policejní prezident Martin Vondrášek, vrchní ředitel sekce vnitřní bezpečnosti a policejního vzdělávání Jan Paďourek na straně jedné a viceprezident KOOBS Jiří...

V pondělí 6.11.2023 v 14:00 hod. proběhne jednání s ministrem vnitra, kterého se za KOOBS zúčastní viceprezident Bc. J. Zavoral a organizační tajemník Bc. Stránský.

Dnešního dne v budově policejního prezidia proběhlo jednání s KOOBS, kdy bylo prezentováno propuštění zaměstnanců PČR a důvody pro které tak musela policie učinit. Úvodem je třeba uvést, že se jedná o výsostně politické rozhodnutí.

V minulých dnech jednali zástupci KOOBS na ministerstvu vnitra, kdy jednaní lze označit za korektní. Z jednání vyplynulo, že v roce 2024 nedojde k žádnému zvýšení současných platů. Změny by měl doznat stravenkový paušál, kdy je připraven návrh usnesení vlády, který by jej systémově nastavil tak, aby byl pro příště již trvale rozpočtován. Závěrem...