Novinky

dne 19. 9. 2019 byla po dlouhém jednání uzavřena smlouva s poskytovatelem telekomunikačních služeb Bohemia Telekom s. r. o, která poskytuje své služby na síti T-mobile. Jedná se o neveřejnou nabídku, proto je nutné v případě zájmu kontaktovat předsedu své odborové organizace.

Vážení přátelé,
s hlubokým zármutkem vám oznamuji, že dne 5. července 2019 navždy odešel ve věku nedožitých 52 let náš kolega, dlouholetý člen naší odborové organizace a kamarád plk. v.v. Ing. Vlastimil Červenka, MBA. Poslední rozloučení se uskuteční v pondělí dne 15. července 2019 v 11.00 hod. ve smuteční obřadní síni v Plasích.
ČEST JEHO PAMÁTCE !...

po dohodě s postiženým policistou, který je naším členem, jsem se rozhodl zveřejnit, níže uvedené, poděkování směrované pojišťovně ERGO, která pojišťuje od 1. 7. 2018 členy KOOBS, a tedy i členy naší odborové organizace OOBS při MŘ PČR Plzeň. Pojišťovna ERGO svým rozvážným rozhodnutím projevila, že lidskost a citlivost je možná i případě sporné...

Dne 14. března 2019 se v budově ÚO Nymburk uskutečnila beseda s poslancem a předsedou podvýboru pro policii panem JUDr. et. PhDr. Zdeňkem Ondráčkem Ph.D. . Organizátory besedy byla Odborová organizace bezpečnostních sborů při MŘ PČR Plzeň a místní organizace Unie bezpečnostních složek. Za OOBS přii MŘ PČR Plzeň se účastnil předseda OOBS při MŘ PČR...